Huis kopen?

Bekijk nu stap voor stap hoe je dat doet.

Hypotheekadviseurs maken scheiden zelden bespreekbaar bij consumenten

Scheiden is iets wat je liever niet overkomt. Realiteit is dat op dit moment 1 op de 3 relaties in een scheiding eindigt. MUNT Hypotheken heeft de handen ineengeslagen met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) om meer bewustzijn voor het scenario ‘relatiebeëindiging’ te creëren.

De twee partijen hebben onderzoek gedaan naar de rol van hypotheekadviseurs in dit proces. Wijzen ze mensen op de gevolgen? Kaarten ze de consequenties van scheiden aan? Uit het onderzoek blijkt dat weinig hypotheekadviseurs scheiden bespreekbaar maken in hun adviesgesprek. We hebben een aantal onderzoeksresultaten uitgelicht.

 

Vraag: “Heeft de hypotheekadviseur u bij het afsluiten van de hypotheek gewezen op het scenario van relatiebeëindiging en de mogelijke consequenties daarvan?”

11 procent van de gescheiden Nederlanders laat weten dat de adviseur wel over relatiebeëindiging is begonnen, maar dat de consequenties verder niet aan bod zijn gekomen. In ruim 75 procent van de adviesgesprekken komt het onderwerp helemaal niet aan bod. Slechts 13 procent geeft aan na een adviesgesprek volledig geïnformeerd te zijn.

 

Vraag: “Met wie heeft u contact opgenomen om de gevolgen van de scheiding voor huis en hypotheek te bespreken?”

Uit het onderzoek blijkt dat op het moment dat de relatie werd beëindigd, slechts 23 procent contact heeft gezocht met een hypotheekadviseur. 26 procent van de mensen geeft aan met geen enkele van de genoemde partijen contact te hebben gezocht.

 

Vraag: “U heeft de hulp van een hypotheekadviseur ingeschakeld rondom uw relatiebeëindiging. Hoe heeft u het gesprek met de hypotheekadviseur ervaren?”

Van de mensen die contact hebben gehad met hun hypotheekadviseur, geeft meer dan 80 procent aan met tevredenheid terug te kijken op de rol van de adviseur tijdens de scheiding. Slechts 6 procent heeft de gesprekken met de adviseur als negatief ervaren.

 

Conclusie

De adviseur kan in het proces van relatiebeindinging een cruciale rol spelen. Het optreden van de adviseur wordt namelijk door de respondenten als zeer positief ervaren. Mensen maken hier echter nog maar weinig gebruik van. Juist een hypotheekadviseur kan dit belangrijke onderwerp goed bespreken en is immers neutraal. Als scheiden al tijdens het acceptatiegesprek aan bod komt, denken consumenten er mogelijk eerder aan om bij een scheiding een adviseur in te schakelen. De adviseur kan echt een waardevolle gidsfunctie vervullen. Denk aan het uitvoeren van een beheertoets waardoor één van beiden misschien toch in de woning kan blijven wonen. Het onderwerp zou dus hoger op de agenda mogen staan bij adviseurs.

 

Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2. In totaal werden 1.000 consumenten ondervraagd die een scheiding hadden doorgemaakt en destijds een koophuis hadden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van MUNT Hypotheken en NHG.