Huis kopen?

Bekijk nu stap voor stap hoe je dat doet.

Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een lening voor een woning die je na maximaal dertig jaar volledig aflost met eigen middelen. Het heet aflossingsvrij omdat je niets aflost zolang de hypotheek loopt. Je betaalt alleen rente. De maandelijkse lasten zijn dan ook lager vergeleken met andere hypotheekvormen. Het risico van de aflossingsvrije hypotheek is ook hoger. Na dertig jaar moet je de lening namelijk zelf in één keer zien af te lossen (bijvoorbeeld met spaargeld, een erfenis of door je huis te verkopen).