Huis kopen?

Bekijk nu stap voor stap hoe je dat doet.

Eigenwoningforfait

De Belastingdienst ziet het hebben van een koopwoning als inkomen in natura. Je betaalt immers geen huur, maar bouwt juist vermogen op. En daar moet je belasting over betalen. Het eigenwoningforfait is een bepaald percentage van de WOZ-waarde. Het bedrag dat daaruit komt, moet je bij het belastbare inkomen optellen wanneer je de inkomstenbelasting invult. Don't shoot the messenger.